Toespraak Manfred Pils
PiKa 2024

Toespraak Manfred Pils

Tijdens het Jubileum-PiKa 2024 werden wij vereerd met de aanwezigheid van Manfred Pils uit Wenen, de voorzitter van de Natuurvrienden Internationale (NFI), waar wij dit jaar exact 100 jaar bij zijn aangesloten.

Manfred was van 1981 tot 1993 hoofdredacteur van het magazine “Naturfreund”, van 1993 tot 2003 ambtelijk secretaris van de NFI. En in 2008 werd hij tot voorzitter van onze internationale organisatie gekozen. Sindsdien is hij het boegbeeld van de internationale Natuurvriendenbeweging. In 2023 werd hij zelfs met 100% van de stemmen herkozen.

Tijdens zijn redevoering tijdens het PiKa werd Manfred helaas voortijdig onderbroken, maar gelukkig was hij direct bereid zijn geplande toespraak op schrift aan te leveren:

Beste vrienden,

Namens het bestuur van het NFI wil ik jullie hartelijk bedanken voor de uitnodiging voor jullie 100-jarig jubileumfeest van de Natuurvrienden in Nederland. Dit evenement laat de vitaliteit van jullie vereniging zien met de vele deelnemers en het uitgebreide programma. Het [jubileum]boek dat ik van jullie kreeg, laat ook de diversiteit van Nivon zien. Honderd jaar is lang voor een organisatie. Veertig jaar daarvan heb ik zelf meegemaakt nadat ik voor het eerst in contact kwam met leden van Nivon Natuurvrienden op het NFI-congres in Straatsburg in 1984. In 1993 werd ik algemeen secretaris van het NFI en was ik tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de internationale huizenwerkgroep, waarin Nivon zich zeer betrokken heeft getoond. Nivon was bovendien een grote en vooral zeer creatieve aanjager van de samenwerking aan het Landschap van het Jaar, waarbij de Maas centraal stond.

Wat is typisch Nivon? Naar mijn mening is jullie vereniging erin geslaagd een echte Natuurvriendencultuur te ontwikkelen. Dit is vooral zichtbaar in de huizen die gericht zijn op vrijwilligersmanagement en gemeenschapszin, maar ook bij alle andere activiteiten, zoals het jaarlijkse Pinksterfestival, dat zich heeft ontwikkeld tot een groot, succesvol familie-evenement. De geest van solidariteit en het belangrijke vrijwillige engagement zijn in alles zichtbaar. Bij jullie ligt de focus op de gemeenschap en niet op financieel gewin, wat mij enorm raakt. Tegenwoordig heeft iedereen het over duurzame ontwikkeling. Die heeft twee belangrijke dimensies: de bescherming van de natuur en de sociale dimensie van rechtvaardigheid en participatie voor iedereen. De economische dimensie laat ik bewust achterwege – omdat die helaas al eeuwenlang altijd op de voorgrond heeft gestaan ​​– ten koste van de andere twee dimensies. De Nederlandse Natuurvrienden hebben de sociale dimensie duidelijk tot uitdrukking gebracht, dat is wat jullie onderscheidt en dat al 100 jaar. Namens de NFI wil ik jullie hiervoor bedanken.

Sta mij toe ook nog iets te zeggen over de NFI. We hebben wereldwijd ruim 350.000 leden, sommige aangesloten verenigingen, zoals die in Oostenrijk, maar ook in Nederland, groeien, andere stagneren. Ik ben bijzonder trots op twee ontwikkelingen: ten eerste de succesvolle integratie van Afrikaanse Natuurvriendenverenigingen sinds 1996. Ook al kunnen ze geen hoge lidmaatschapsbijdragen betalen, ze hebben dezelfde rechten als alle leden – maar ze zijn ook zeer betrokken bij de Natuurvriendengedachte. Deze ontwikkeling toont de ware internationaliteit en solidariteit van de beweging aan: wij zijn geen West-Europese vereniging van oude mannen, maar een mondiale vereniging ook voor vrouwen en gezinnen.

De tweede ontwikkeling is onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid, die ons onderscheidt van veel andere milieu-ngo’s. We praten niet alleen over klimaatrechtvaardigheid, we doen ook iets. Zo hebben we voor donaties een klimaatfonds opgericht, waarmee we de aanplant van bomen en mangrovebossen in Afrika financieren. Daarmee verbeteren we niet alleen het klimaat, maar helpen we onze Afrikaanse ngo’s ook kennis en ervaring op te doen en de ngo-sector in Afrika te versterken. Ik zie dus dat we op internationaal niveau dezelfde doelen nastreven als Nivon in Nederland: solidariteit, wederzijdse hulp, het empoweren van vrijwilligers om onze wereld in positieve zin te veranderen.

Berg vrij!

Liever de originele, Duitse, tekst lezen? Klik hier.

In september zullen wij Manfred opnieuw als gast hebben, evenals het Secretariaat uit Wenen en vertegenwoordigers van onze zusterorganisaties, als wij in ons Natuurvriendenhuis Eikhold als gastheer optreden voor de NFI-conferentie 2024, die een ledenraadstatus heeft. Wij verbinden de conferentie met een gezamenlijke natuurwandeling en culturele activiteiten in het kader van de internationale Natuurvriendendag 2024, die altijd rondom 16 september plaats vindt. Dat is de dag waarop de Internationale Natuurvriendenbeweging in Wenen werd geboren in 1895.

Han Verschuur